Allmän produktgaranti


Denna produktgaranti och de allmänna villkoren för kundservice ("Villkoren") gäller för alla våra produkter.KomfortKissen KomfortKissen 1. Garantitid 1.1 Vi lämnar en garanti på 1 (ett) år och en provperiod på 28 (tjugoåtta) dagar på och för barn.

1.2 Vi ger en kommersiell garanti på 10 (tio) år från inköpsdatumet på bäddmadrassen. Denna garanti gäller inte för madrassöverdraget.

1.3 Vi lämnar en garanti på 1 (ett) år på toppens hölje.

1.4 Vi lämnar 5 (fem) års garanti på viskoelastiska kuddar.

1.7 För övriga produkter som är fyllda med polyesterfiber ger vi en returgaranti på 14 (fjorton) arbetsdagar.

1.8 Kuddfodral är undantagna från garantin. Om produkten inte uppfyller dina förväntningar kan du returnera den inom 14 (fjorton) arbetsdagar.

1.9 Garantitiden börjar löpa den dag då varan hämtas ut.

1.10. MKS TRADE UAB garanterar att alla fel och oegentligheter åtgärdas inom 30 arbetsdagar från reklamationsdatumet fram till garantiperiodens utgång.

2. Prövotid

Komfortkissen KomfortKissen 2.1 Efter köp och för barn har kunden rätt att testa produkten i 28 dagar och returnera den för återbetalning av köpeskillingen utan att ange någon anledning. Kunden står för kostnaden för returen.3. Uteslutande av garanti 3.1 Garantin gäller inte för produkter i följande fall

3.1.1. köparen inte visar upp de dokument som bekräftar köpet av produkten (ordernummer, faktura, betalningsorder etc.) vid tidpunkten för garantianspråket.

3.1.2. produkten inte har använts för avsett ändamål eller i enlighet med tillverkarens rekommendationer eller produkten har skadats genom åtgärder av köparen, tredje part eller miljöpåverkan.

3.1.3. produkten har demonterats eller reparerats utan tillverkarens medgivande eller defekter har orsakats av skärsår, repor, skav, fläckar, stänk etc.

3.1.4. naturligt slitage av produkten, inklusive missfärgning eller ojämnhet i tyget, lossning.

3.1.5. den returnerade produkten är felaktigt förpackad eller inte förpackad alls. Produkten ska vara förpackad på ett sådant sätt att den inte smutsas ned eller skadas under transport.

3.2 Garantin gäller om t.ex. sömmen går sönder eller om andra material- eller tillverkningsfel uppstår under garantiperioden. Om ett klagomål görs och det fastställs att defekterna i produkten omfattas av garantin, kommer MKS TRADE UAB att ersätta de defekta delarna av produkten eller hela produkten med en annan produkt av samma eller mycket liknande kvalitet.

3.3 Om prisavdrag beviljats för den felaktiga varan.

4. Instruktioner för användning av produkterna

4.1 Se till att det finns god ventilation och optimal luftfuktighet i de rum där produkterna används.

4.2 Hoppa inte på produkterna eftersom detta kan skada produktens struktur.

4.3 För att säkerställa ett jämnt slitage och en längre livslängd rekommenderar vi att du vänder och luftar bäddmadrassen (byter madrassens sidor eller madrassens huvud- och fotdel). Personer som väger mer än den rekommenderade vikten kan också använda bäddmadrassen, men ingen garanti ges i detta fall.

4.5 Madrasser, bäddmadrasser, viskoelastiska kuddar och liknande produkter är inte tvättbara. Endast överdragen kan tvättas eller rengöras på annat sätt (se skötselråd på överdraget).

4.6 De individuella skötselanvisningarna för produkterna eller deras höljen finns på produkternas skötseletiketter.5. Ytterligare information 5.1 På grund av mjukheten i de material som används vid tillverkningen kan produkternas längd och bredd ha en tolerans på upp till 1,5 cm och produkternas höjd kan ha en tolerans på upp till 1 cm jämfört med de mått som anges på etiketten. Detta har ingen inverkan på madrassens egenskaper.

5.2 Produktens mjukhet kan förändras med upp till 15% (femton procent) under användning. Detta beror på materialens fysiska egenskaper.

5.3 De flesta produkter kan ha en viss lukt på grund av de material som används, men denna försvinner med tiden genom ventilation. Personer som är känsliga för lukt kan känna lukten av en ny produkt under en längre tid. Detta är dock ingen anledning till oro eftersom endast certifierade material som är ofarliga för hälsan används. komfortkissen Om den intensiva lukten kvarstår längre än en månad efter mottagandet av produkten, vänligen rapportera detta via e-post tillkundenservice@ .de eller via telefon: 0211 3853 8787

5.4 Madrassen kan buckla upp till 10% (tio procent) av bäddmadrassens höjd på de mest belastade områdena.

5.5 Garantin för materialens fysiska egenskaper och madrassens komfort är 10 (tio) år, men det rekommenderas att byta ut madrassen vart 7:e till 10:e år i enlighet med hygienikers rekommendationer.